Metaltech Alloyları Spark Alloy

Spark Alloy

SPARK ürün grubu, taşlı ve taşsız ürünlerin hassas döküm yöntemiyle üretimi için tasarlanmıştır

  • Yüksek Deoksidasyon
  • Yüksek Akışkanlık
  • Yüksek Hurda Çevrim Oranı